ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org

  ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામને લઇને મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાહેર થ...
- May 24, 2022
ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org Reviewed by Admin on May 24, 2022 Rating: 5
IPPB Recruitment 2022: Recruitment of 650 Grameen Dak Sevaks, Up to 30,000 Salary, Apply From Here IPPB Recruitment 2022: Recruitment of 650 Grameen Dak Sevaks, Up to 30,000 Salary, Apply From Here Reviewed by Admin on May 12, 2022 Rating: 5
Army Recruitment 2022 : આર્મીમાં ધો.10-12 પાસ માટે નોકરીની તક, અહીંથી કરો અરજી Army Recruitment 2022 : આર્મીમાં ધો.10-12 પાસ માટે નોકરીની તક, અહીંથી કરો અરજી Reviewed by Admin on May 04, 2022 Rating: 5
જો તમે હજુ સુધી PM કિસાન સંબંધિત e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તો તમારો 11મો હપ્તો રોકાઈ શકે છે. જો તમે હજુ સુધી PM કિસાન સંબંધિત e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તો તમારો 11મો હપ્તો રોકાઈ શકે છે. Reviewed by Admin on April 27, 2022 Rating: 5

DSRVS Recruitment : સહાયક ગ્રામ વિકાસ અધિકારીની 2695 જગ્યાની ભરતી, અરજી કરવાની અંતિમ તક

  DSRVS Recruitment 2022 : ડિજિટલ શિક્ષા અને રોજગાર વિકાસ સંસ્થાન (DSRVS) દ્વારા સહાયક ગ્રામ વિકાસ અધિકારીની 2695 જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવા...
- April 21, 2022
DSRVS Recruitment : સહાયક ગ્રામ વિકાસ અધિકારીની 2695 જગ્યાની ભરતી, અરજી કરવાની અંતિમ તક DSRVS Recruitment : સહાયક ગ્રામ વિકાસ અધિકારીની 2695 જગ્યાની ભરતી, અરજી કરવાની અંતિમ તક Reviewed by Admin on April 21, 2022 Rating: 5
Zydus Lifesciences Limited-Walk-In Interviews for QA/ Production/ Engineering On 17th Apr’ 2022 Zydus Lifesciences Limited-Walk-In Interviews for QA/ Production/ Engineering On 17th Apr’ 2022 Reviewed by Admin on April 17, 2022 Rating: 5
RBI Recruitment: Recruitment of 292 posts of RBI, salary up to 62,000, apply from here RBI Recruitment: Recruitment of 292 posts of RBI, salary up to 62,000, apply from here Reviewed by Admin on April 16, 2022 Rating: 5

Popular

Theme images by Flashworks. Powered by Blogger.