રાજ્યમાંપહેલીએપ્રિલથીશ્રમિકોના લઘુતમ વેતન દરમાં વધારો થશે

  રાજ્યમાંપહેલીએપ્રિલથીશ્રમિકોના લઘુતમ વેતન દરમાં વધારો થશે ગુજરાત સરકારે ૨૦મી માર્ચે ૪૬ જુદા જુદા વ્યવસાયોમાં કામ કરતા કામદારોના લઘ...
- March 29, 2023
રાજ્યમાંપહેલીએપ્રિલથીશ્રમિકોના લઘુતમ વેતન દરમાં વધારો થશે રાજ્યમાંપહેલીએપ્રિલથીશ્રમિકોના લઘુતમ વેતન દરમાં વધારો થશે Reviewed by Admin on March 29, 2023 Rating: 5

Extend deadline to link PAN AADHAR: આધાર પાન લિંક માટે મોટી રાહત, 30 જુન 2023 સુધી લંબાવી તારીખ

  Extend deadline to link PAN AADHAR:  કેન્દ્ર સરકારે આધાર-પાન લિંકિંગને લઈને લોકોને એક મોટી રાહત આપી દીધી છે. સરકારે આધાર-પાન લિંક કરાવવાની...
- March 29, 2023
Extend deadline to link PAN AADHAR: આધાર પાન લિંક માટે મોટી રાહત, 30 જુન 2023 સુધી લંબાવી તારીખ Extend deadline to link PAN AADHAR: આધાર પાન લિંક માટે મોટી રાહત, 30 જુન 2023 સુધી લંબાવી તારીખ Reviewed by Admin on March 29, 2023 Rating: 5
CRPF Constable Recruitment 2023: CRPF માં કોન્સ્ટેબલની બમ્પર ભરતી, 9212 જગ્યાઓ માટેની ભરતી CRPF Constable Recruitment 2023: CRPF માં કોન્સ્ટેબલની બમ્પર ભરતી, 9212 જગ્યાઓ માટેની ભરતી Reviewed by Admin on March 27, 2023 Rating: 5

इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है Pan-Aadhaar Link कराना, क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल

पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड ...
- March 25, 2023
इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है Pan-Aadhaar Link कराना, क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है Pan-Aadhaar Link कराना, क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल Reviewed by Admin on March 25, 2023 Rating: 5
BDR Life Science Pvt. Ltd Walk-In Drive 25th March 2023 BDR Life Science Pvt. Ltd Walk-In Drive 25th March 2023 Reviewed by Admin on March 22, 2023 Rating: 5
PI Industries Walk In Interview For Diploma In Chemical/ BSc/ MSc In Chemistry PI Industries Walk In Interview For Diploma In Chemical/ BSc/ MSc In Chemistry Reviewed by Admin on March 21, 2023 Rating: 5
Amoli Organics Walk in Interview For B.E/B.Tech Chemical / Mechanical/ MSc Organic Chemistry Amoli Organics Walk in Interview For B.E/B.Tech Chemical / Mechanical/ MSc Organic Chemistry Reviewed by Admin on March 20, 2023 Rating: 5

Popular

Theme images by Flashworks. Powered by Blogger.